Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} [Shop/General/Mini Shopping Cart/Quantity]: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Over
van Gansewinkel

Organisatie

Raad van Bestuur

Van Gansewinkel wordt geleid door een Raad van Bestuur die:

  • verantwoordelijk is voor het vaststellen en implementeren van de missie, visie en strategie
  • verantwoording aflegt over de resultaten

De Raad van Bestuur focust zich vooral op risicobeheersing:

  • alle risico’s worden in kaart gebracht
  • er wordt zo transparant mogelijk gecommuniceerd over risicobeheersing
  • de relevante principes van de Corporate Governance Code worden bij de risicobeheersing betrokken

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op:

  • het beleid van de Raad van Bestuur en adviseert deze
  • de algemene gang van zaken binnen de onderneming
  • de ondernemingen die verbonden zijn aande Groep

Organogram

Terug naar over ons