Meer Terug naar website

Zoeken

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Not translated yet. Key: Shop/General/Mini Shopping Cart/Quantity: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Package}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

240 liter rolcontainer voor restafval


  Dit product is alleen zakelijk te bestellen
Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw bedrijf

Naar winkelmand
Naar productoverzicht

Voeg toe aan winkelmand

Eigenschappen

Container Specificaties

Prijs
op aanvraag
Afmetingen
58x72x107 cm
Inhoud
240 l

Acceptatie en productvoorwaarden

Wel gebruiken voor

De container mag uitsluitend restafval bevatten.
Onder restafval verstaat de bevoegde overheid: De afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit.
De afvalstoffen die worden gelijkgesteld aan bedrijfsafvalstoffen: alle afvalstoffen die geen huishoudelijk afvalstoffen zijn.

Niet gebruiken voor

Volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden ingezameld en mogen aldus niet bij het restafval worden gevoegd:
Klein gevaarlijk afval van bedrijfsmatige oorsprong, Glasafval, Papier- en kartonafvalstoffen, Afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, Groenafval, Textielafval, Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Afvalbanden, Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval, Afgewerkte olie, Gevaarlijke afvalstoffen, Asbestcementhoudende afvalstoffen, Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, Houtafvalstoffen,  Metaalafvalstoffen, PMD.