Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} [Shop/General/Mini Shopping Cart/Quantity]: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Plechtige ingebruikname nieuwe verwerkingsinstallatie papier op vestiging Lokeren

26 april 2017

Afgelopen donderdag 20 april is de nieuwe verwerkingsinstallatie op de Renewi locatie in Loke-ren plechtig in gebruik genomen. De site is gespecialiseerd in het bewerken en oppersen in ba-len van diverse papier- en kartonstromen dat vanaf heden plaatsvindt middels een van de mo-dernste persinstallaties in de branche. De nieuwe installatie werd voor de eerste keer in gebruik genomen door Jan Maddens, Manager Cluster Paper en Philip Heylen, Director Materials België, die daarbij aan ruim zeventig klanten de Renewi visie ‘van afval tot product’ presenteerden.

Op de site in Lokeren vindt het verbalen van grote hoeveelheden oud papier en karton, drukkerijpa-pier en zachte kunststoffen plaats. Deze balen worden op kwaliteitsniveau als grondstof aangeboden bij papierfabrieken en zogenaamde extrusiebedrijven. “Daarnaast is er op de site ook een aparte afdeling van Destra Data gevestigd welke gespecialiseerd is in de vernietiging van vertrouwelijke papieren gegevensdragers”, aldus Jan Maddens. “Hier worden alle documenten en archieven op P-3 formaat versnipperd tot snippers van max. 320 mm² grootte, zodat de aangeleverde vertrouwelijke documenten onherkenbaar zijn. Om de professionele confidentialiteit te waarborgen vindt het proces plaats onder cameratoezicht, is de site verder afgesloten, de afdeling voorzien van toegangscontrole en worden de aanwezigen altijd geregistreerd.”

Van afval naar grondstof naar product
“De nieuwe vernietigingslijn produceert enerzijds secundaire grondstoffen voor tissuefabrieken (bij-voorbeeld zakdoeken, huishoudpapier en toiletpapier) en anderzijds grondstoffen voor nieuw bu-reaupapier”, vervolgt Maddens. “Kortom, hier wordt van al het vertrouwelijk te vernietigen A4 papier nieuw papier gemaakt waarmee we een ‘close the loop’ verhaal brengen. Met deze nieuwe hagelnieu-we vernietigingslijn investeert Renewi in de toekomst, tonen we dat onze visie van afval tot product ook in de papierafdeling waar wordt gemaakt waarmee we een volgende stap in de circulaire econo-mie maken”