Uw afval

Uw afval is waardevol. Door uw afval goed te scheiden, is het namelijk grotendeels geschikt voor hergebruik en kunnen we het een tweede leven geven in de vorm van nieuwe grondstoffen en energie. Dat is gunstig voor het milieu, maar ook voor u.

Uw afval. Daar maken wij iets moois van.

In onze webshop bieden wij de meest gangbare afvalstromen aan. Iedere afvalstroom heeft zijn eigen acceptatievoorwaarden die aangeven wat er wel en niet in een container mag. Kies hieronder voor een containertype en u ziet welke stromen daarmee ingezameld kunnen worden. Per afvalstroom kunt u bovendien de acceptatievoorwaarden inzien.

Staat uw afvalstroom er niet bij? Bel ons dan op 0800 – 11114. Wij kunnen u namelijk voor al uw afvalstromen een passende oplossing bieden.
Chemisch afval bijvoorbeeld is zo specifiek dat u hierover altijd persoonlijk advies krijgt van een van onze adviseurs.

Restafval
 ok

Onder restafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector, niet direct afkomstig uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval. De reststoffen zijn na sortering niet meer recyclebaar.

 
(klein) Gevaarlijke afvalstoffen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, glas, papier en karton, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, groenafval, textiel, wit- en bruingoed, banden, steenachtige fracties van bouw- en sloopafval, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld.
Papier & karton
 ok

Alle soorten papier, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, omslagen, papieren zakken, fotokopieerpapier, dossiers, overige verpakkingen die uit papier en karton bestaan.

 
Vervuild, verontreinigd of geplastificeerd papier, cellofaan-, carbon-, behang- en afplakpapier, papieren handdoeken, tafellakens, zakdoeken.
Vertrouwelijke documenten
 ok

Kantoorpapier, enveloppen, zeer kleine hoeveelheden kranten, tijdschriften en karton, nietjes, paperclips en binders.

 
Verontreinigd, rottend, verschimmeld en geplastificeerd papier, grote hoeveelheden kranten, karton, hangmappen, overige afvalstromen, gevaarlijk afval, ordners, pergamijn en carbonpapier, etiketten, vispapier.
Glas
 ok

Glazen flessen, glazen potten en ander verpakkingsglas in alle mogelijke kleurverhoudingen.

 
Vlakglas, meer dan 500 kilogram breuk per kuub (zoveel mogelijk hele flessen), steen-, keramiek-, porseleinachtige materialen, papier en plastics, metalen, injectienaalden, gevaarlijke stoffen, borosilicaat glas (hittebestendig).
Heeft u vragen over andere soorten afval, neem dan gerust contact met ons op.

Zelf regelen

» FactuurDigitaal gebruiken
» Adreswijziging doorgeven
» Ledigingskalender aanvragen
» Informatie aanvragen
» Klacht doorgevenRegel het met MyVanGansewinkel

Offerte aanvragen

Op zoek naar een oplossing voor uw afval? Kijk in onze webshop voor een afvalcontainer of vraag eerst om advies.

Ik wil graag advies over...

Vraag advies

...zeven volle vuilniszakken voldoende energie leveren voor een douchebeurt?