Afvalsoorten

We onderscheiden de volgende afvalsoorten:

  • Bouw- en sloopafval
  • Glas
  • Groenafval
  • Grof huishoudelijk afval
  • Houtafval
  • Papier en karton
  • Puin
  • Restafval
  • Schroot
  • Vertrouwelijk papier

De acceptatievoorwaarden geven per afvalsoort aan wat in de container thuis hoort en wat niet.

Heeft u vragen over andere soorten afval, neem dan contact met ons op.

Acceptatievoorwaarden Bouw en sloopafval

 ok

Hout, metaal, plastic, isolatiemateriaal, papier en karton, glas.

  Gevaarlijk afval zoals kitkokers, verfblikken, accu's, olie of tl-buizen, asbest of asbestgelijkend materiaal, organisch afval, afval vallende onder de destructiewet, huishoudelijk afval, dakafval (bitumineus en teerhoudend), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen een explosieve reactie kunnen aangaan, los grond of zand (alleen aanhangend toegestaan).

Acceptatievoorwaarden Glas

 ok

Glazen flessen, glazen potten en ander verpakkingsglas in alle mogelijke kleurverhoudingen.

  Vlakglas, meer dan 500 kilogram breuk per kuub (zoveel mogelijk hele flessen), steen-, keramiek-, porseleinachtige materialen, papier en plastics, metalen, injectienaalden, gevaarlijke stoffen, borosilicaat glas (hittebestendig).

Acceptatievoorwaarden Groenafval

 ok

Groenafval dat vrijkomt bij het werken in tuinen dat composteerbaar is (ook na versnippering en verhakseling) zoals: takken, snoeihout, struiken.

  Alles wat niet composteert zoals: boomstronken, hout, puin, papier, plastics, verpakkingen, ijzer, aanhangende vervuilde grond en zand, vervuild plantsoenafval.

Acceptatievoorwaarden Grof huishoudelijk afval

 ok

Losse inboedel die te groot is om met het huisvuil mee te geven zoals: Banken, tafels, stoelen, kasten of andere meubels.

 

Chemische stoffen zoals verfresten, spuitbussen, kitspuiten en dergelijke,
asbesthoudend afval, teerhoudend asfalt, schoorsteenpuin, roetresten, dakleer, dakgrind en organisch afval en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

Acceptatievoorwaarden Houtafval

 ok

Hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geschilderd hout, deuren, kozijnen.

  Vezelplaat met cementspecie, geïmpregneerde bielzen, metaaldelen groter dan 200x100x5 mm en anti-magnetische metalen, chemisch verontreinigd hout- en plaatmateriaal,
overige afvalstoffen zoals: kunststoffen; textiel; zand; puin; grond; dakbedekking; papier en karton, hout afkomstig van brandschade, geïmpregneerd hout, wortels en stronken.

Acceptatievoorwaarden Papier en karton

 ok

Alle soorten papier, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, omslagen, papieren zakken, fotokopieerpapier, dossiers, overige verpakkingen die uit papier en karton bestaan.

  Vervuild, verontreinigd of geplastificeerd papier, cellofaan-, carbon-, behang- en afplakpapier, papieren handdoeken, tafellakens, zakdoeken.

Acceptatievoorwaarden Puin

 ok

Alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en van betonconstructies zonder verontreiniging

 

Gipsproducten, puin met roet of asbest, stukwerkpuin, gasbeton, asfaltbeton, plastic, papier, hout, zandvervuiling (mag maximaal 10% zijn)

Acceptatievoorwaarden Restafval

 ok

Onder restafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector, niet direct afkomstig uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval. De reststoffen zijn na sortering niet meer recyclebaar.

  (klein) Gevaarlijke afvalstoffen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, glas, papier en karton, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, groenafval, textiel, wit- en bruingoed, banden, steenachtige fracties van bouw- en sloopafval, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld.

Acceptatievoorwaarden Schroot

 ok

Ferro, non ferro, composieten, legeringen.

 

Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (mits leeg en ontdaan van sluitstuk), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen exotherne reacties kunnen aangaan, vaten met oliën of systeemresten erin, metalen langer dan 5 meter, plastic, hout, isomo en puin.

Acceptatievoorwaarden Vertrouwelijk papier

 ok

Kantoorpapier, enveloppen, zeer kleine hoeveelheden kranten, tijdschriften en karton, nietjes, paperclips en binders.

  Verontreinigd, rottend, verschimmeld en geplastificeerd papier, grote hoeveelheden kranten, karton, hangmappen, overige afvalstromen, gevaarlijk afval, ordners, pergamijn en carbonpapier, etiketten, vispapier.

 

Heeft u vragen over andere soorten afval, neem dan contact met ons op.

Zelf regelen

» FactuurDigitaal gebruiken
» Adreswijziging doorgeven
» Ledigingskalender aanvragen
» Informatie aanvragen
» Klacht doorgevenRegel het met MyVanGansewinkel

Bedrijfsfilm

video_thumbnail_220

De nieuwe bedrijfsvideo benadrukt het ‘waarom’ achter Van Gansewinkel. Met andere woorden, waarom doen we de dingen die we dagdagelijks doen?

Tevreden klanten

In ons jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek is Van Gansewinkel beoordeeld met een 8,7. Dit is gebaseerd op 590 beoordelingen.

Offerte aanvragen

Op zoek naar een oplossing voor uw afval? Kijk in onze webshop voor een afvalcontainer of vraag eerst om advies.

Ik wil graag advies over...

Vraag advies