240 liter rolcontainer voor restafval, 1 x per 2 weken

Artikelcode:
AB0240-REST1XP2W
Afvalstroom:
Restafval
Type opslag:
Rolcontainer
Inhoud:
240 liter
Frequentie:
1 keer per 2 weken
Afmetingen:
72,5x58x107,5 cm

Prijs op aanvraag
Vraag de prijs aan
Acceptatievoorwaarden

 ok

Onder restafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector, niet direct afkomstig uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval. De reststoffen zijn na sortering niet meer recyclebaar.

  Gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare afvalstoffen, afvalstoffen die besmettelijk, ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar  of ontvlambaar zijn, medisch afval, hout, metaal, asbest en asbesthoudende
stoffen, giftige afvalstoffen, glas, papier en karton, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, groenafval, textiel, wit- en bruingoed, banden, steenachtige fracties van bouw- en sloopafval, afgewerkte olie.

Bestelling

Geen artikelen in winkelwagen

Offerteaanvraag

Geen artikelen in offerte